மூளைக் கட்டியின் எச்சரிக்கும் அறிகுறிகள் என்ன…???

Author: Hemalatha Ramkumar
31 January 2022, 6:27 pm
Quick Share

மூளைக் கட்டி என்பது மூளையின் நரம்பு திசுக்களில் இருந்து எழும் அசாதாரண உயிரணுக்களின் தொகுப்பாகும். இது ஒரு கட்டியை உருவாக்கும் செல்களின் ஒழுங்கற்ற பெருக்கம் ஆகும்.

மூளைக் கட்டிகளின் அறிகுறிகள் வேறுபட்டவை மற்றும் லேசானது முதல் பெரிய அறிகுறிகள் வரை வேறுபடலாம். எல்லா அறிகுறிகளும் எல்லா நோயாளிகளுக்கும் இருப்பது இல்லை. அறிகுறிகள் முக்கியமாக மூளையில் கட்டியின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தது. மூளைக் கட்டிகளின் மிகவும் பொதுவான எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் பின்வருமாறு.

விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய மூளைக் கட்டியின் 7 எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்:
1. வலிப்பு:
ஒரு மூளைக் கட்டியானது நியூரான்களை கட்டுப்பாடில்லாமல் எரியச் செய்து அசாதாரண உடல் இயக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும். வலிப்பு உடலின் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கிய குவியமாக இருக்கலாம் அல்லது முழு உடலையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம். கட்டியானது மூளையின் பாரிட்டல் லோபை உள்ளடக்கியபோது இது பொதுவாக நிகழ்கிறது. இது உடலின் மோட்டார் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

2. சமநிலையின்மை / மயக்கம்:
சிறுமூளையின் கட்டிகளுடன் சமநிலை இழப்பு மற்றும் நேர்த்தியான இயக்கங்களில் குழப்பம் ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தலைக்கு பின்னால் மற்றும் கழுத்து பகுதிக்கு சற்று மேலே இருக்கும் சிறு மூளை என பொதுவாக அறியப்படும் சிறுமூளை உடலின் சமநிலையை கட்டுப்படுத்துகிறது. எனவே, இந்த இடத்தில் ஒரு கட்டியானது தலைச்சுற்றல், மயக்கம் அல்லது சமநிலையின்மைக்கு வழிவகுக்கிறது. சில நேரங்களில் ஒரு நபர் நடக்கும்போது ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விழுவது போல் உணர்கிறார்.

3. பார்வைக் கோளாறுகள் அல்லது காது கேளாமை:
மங்கலான பார்வை, இரட்டைப் பார்வை, பகுதி அல்லது முழுமையான பார்வை இழப்பு ஆகியவை மூளைக் கட்டியின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். இது ஆக்ஸிபிடல் லோப், டெம்போரல் லோப், மூளைத் தண்டு அல்லது பிட்யூட்டரி சுரப்பிக்கு அருகில் இருந்தால் ஏற்படும். கட்டிகள் பார்வைக் கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும் பார்வை பாதைகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். பிட்யூட்டரி அடினோமா மற்றும் பார்வை நரம்பு மெனிங்கியோமாக்கள் பார்வைக் கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும் மிகவும் பொதுவான கட்டிகள். மேலும் இது காது கேளாமை அல்லது காதில் சில விசில் போன்ற சத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

4. நினைவாற்றல் இழப்பு அல்லது ஆளுமை மாற்றங்கள்:
முன் அல்லது டெம்போரல் லோபில் உள்ள கட்டிகள் மறதி, நடத்தையில் மாற்றங்கள், குழப்பம், தீர்ப்பில் மாற்றங்கள் மற்றும் பேச்சில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். மக்கள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் கிளர்ச்சியடைகிறார்கள் அல்லது சில சூழ்நிலைகளில் செயலற்றவர்களாக மாறலாம். பொதுவாக, இத்தகைய கட்டிகளில் சமீபகால நினைவாற்றல் இழப்பு ஒரு பொதுவான அறிகுறியாகும்.

5. குமட்டல்/வாந்தி:
குமட்டல் மற்றும் வாந்தியெடுத்தல் எளிய இரைப்பைக் கோளாறுக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். ஆனால் அது இயற்கையில் தொடர்ந்து இருந்தாலோ அல்லது வாந்தியுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால், அது அடிப்படை மூளைப் பிரச்சனையைக் குறிக்கலாம். கட்டிகள் காரணமாக சுற்றியுள்ள மூளையில் எடிமா ஏற்படுவதால் இது பொதுவாக நிகழ்கிறது.

6. கைகள் மற்றும் கால்களில் பலவீனம் (முடக்கம்):
தொடுதல், அழுத்தம், பலவீனம் அல்லது மூட்டுகளின் அசைவுகள் ஒருபுறம் குறைதல் ஆகியவை பாரிட்டல் மடலில் அமைந்துள்ள கட்டியின் அறிகுறிகளாகும். பல நேரங்களில், நோயாளிகள் தங்கள் கைகளில் பலவீனம் காரணமாக தங்கள் கையெழுத்து மாறிவிட்டதாக உணர்கிறார்கள். விழுங்குவதில் சிரமம் மற்றும் முகம் பலவீனம் ஆகியவை மூளை தண்டு கட்டிகளின் அறிகுறிகளாகும்.

7. தலைவலி:
கட்டி பகுதியைச் சுற்றி தலைவலி ஏற்படலாம். வழக்கமான தலைவலி போலல்லாமல், இது ஒரு சில நாட்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து இருக்கும் மற்றும் பொதுவாக குமட்டல், வாந்தி அல்லது பிற அறிகுறிகளுடன் தொடர்புடையது. கட்டி பகுதிக்கு அருகில் வீக்கம் சுற்றியுள்ள திசுக்களில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் அது தலைவலிக்கு வழிவகுக்கிறது. இது கடுமையானதாக இருக்கலாம் மற்றும் அதிகாலையில் அதிகமாக இருக்கலாம். தலைவலி பொதுவாக வேறு பல நிலைகளிலும் நிகழ்கிறது. எனவே தலைவலி மட்டுமே பல மூளைக் கட்டிகளின் அறிகுறியாக இருக்காது.

Views: - 4929

4

0