ஃபிரிட்ஜ்

ஃபிரிட்ஜில் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாத உணவு பொருட்கள்!!!

ஃபிரிட்ஜ் வந்தாலும் வந்துச்சு… எது கிடைத்தாலும் அதனை ஃபிரிட்ஜில் வைத்து விடுகின்றனர். பல வீடுகளில் இது தான் நடக்கிறது. ஆனால்…