ஃபோர்டு

Ford India | நஷ்டத்தில் ஃபோர்டு நிறுவனம் | அதிரடி முடிவால் சென்னை, குஜராத்தில் 4000 பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம்!

அமெரிக்க வாகன நிறுவனமான ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் இந்தியாவில் கார்களை உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்தவும், இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னை…