அசோக் லேலண்ட்

ரூ.7.75 லட்சம் மதிப்பில் அசோக் லேலண்ட் ‘படா தோஸ்த்’ LCV அறிமுகம் | முழு விவரம் அறிக

வணிக வாகன உற்பத்தியாளர் ஆன அசோக் லேலண்ட் இன்று படா தோஸ்த் இலகுரக வணிக வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது வாடிக்கையாளர்களை…