அட்ஜெஸ்மெண்ட்

பட வாய்ப்புக்காக அப்பா வயது இயக்குநருடன் அட்ஜெஸ்மெண்ட் : அண்ணாந்து பார்க்க வைத்த நடிகை!!

சினிமாவில் வாய்ப்பிற்காக அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட் செய்வது தற்போது அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இளம் நடிகைகள் தங்கள் எதிர்காலத்திற்காக சிலர் அட்ஜெஸ்ட் செய்தும் சிலர்…