அணில் குஞ்சு

அணில் குஞ்சுடன் காதல் கொண்ட மொரட்டு நாய்! கண்ணீர் வரவைக்கும் கிளைமேக்ஸ்

115 பவுண்ட் எடை கொண்ட பெரிய நாய் ஒன்று, புதிதாக பிறந்த குட்டி அணில் குஞ்சுடன் பாசப்பிணைப்பாக இருக்கும் வீடியோ…