அணு ஆயுத தடை

அணு ஆயுத தடைக்கான ஐநா ஒப்பந்தத்தில் இணைய மறுப்பு..! இந்தியா அதிரடி அறிவிப்பு..!

அணு ஆயுதங்களைத் தடை செய்வதற்கான ஐநாவின் முதல் ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்த நிலையில், இந்தியா இந்த ஒப்பந்தத்தை ஆதரிக்கவில்லை என்றும்,…