அதிக உணவு

செம டேஸ்ட்டா இருக்கேன்னு வயிறு முட்ட சாப்பிட்டால் என்னென்ன பிரச்சினையெல்லாம் ஏற்படும் தெரியுமா?

அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்ற பழமொழி பழங்காலத்தொட்டே வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இதன் அர்த்தம் புரிந்தாலே வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாகவும்…