அதிமுகவில் மாற்றம் தேவை

தலைமையை நம்பி நாங்க இல்லை… அதிமுகவில் மாற்றம் வேண்டும் : முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு!!

தலைமையை நம்பி அதிமுக இல்லை, தொண்டனை நம்பியே அதிமுக உள்ளது என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார். அதிமுகவில்…