அனைவருக்கும் இடம் கிடைக்க வாய்ப்பு

பொறியியல் படிப்புக்கான கலந்தாய்வு தொடக்கம் : இம்முறை விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் இடம் கிடைக்க வாய்ப்பு?

இன்று முதல் செப்டம்பர் 24-ம் தேதி வரை சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பிற்கான சிறப்பு பிரிவு…