அன்வர் பாஷா

ஒவைசிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவு..! மேற்கு வங்கத்தில் கட்சி தாவிய ஏஐஎம்ஐஎம் ஒருங்கிணைப்பாளர்..!

மேற்கு வங்காளத்தின் ஒவ்வொரு அரசியல் உரையாடலிலும் ஏஐஎம்ஐஎம் ஒரு பரபரப்பான விவாதமாக மாறியுள்ள ஒரு நேரத்தில், கட்சியின் மேற்கு வங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்…