அபூர்வ டின்டின் ஓவியம்

அம்மாடியோ…! ரூ.25 கோடிக்கு ஏலம் போன அபூர்வ டின்டின் ஓவியம்

சீன டிராகன் ஒன்று முன் நிற்க, குடுவையிலிருந்து தனது நாயுடன் வெளிவரும் டின்டின் ஓவியம், ஆன்லைனில், 25 கோடிக்கு ஏலம்…