அமங் அஸ்

2020 ஆம் ஆண்டின் மிக பிரபலமான ஆன்லைன் விளையாட்டு இது தான்!!!

அமங் அஸ் (Among us) என்ற பிரபலமான ஆன்லைன் மல்டிபிளேயர் விளையாட்டு நவம்பர் மாதத்தில் சுமார் அரை பில்லியன் ஆக்டிவ் …