அமெரிக்காவில் அதிகரிக்கும் துப்பாக்கிசூடு கலாச்சாரம்

அமெரிக்காவில் அதிகரிக்கும் துப்பாக்கிசூடு கலாச்சாரம்.. அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் ஜோபைடன்..!!

அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி வன்முறை கலாசாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் கடுமையான சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று அந்த நாட்டின்…