அமைச்சர் செல்லூர் கே. ராஜூ

மதுரைக்காரன் கட்சியின் தலைவனுக்கு விசுவாசமாக இருப்பான்: கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் கே. ராஜூ பேட்டி

மதுரை: எதையும் வித்தியாசமாக செய்யும் மதுரைக்காரன் பாசக்காரன், ரோசக்காரனோடு மட்டுமின்றி பற்றுகொண்ட கட்சியின் தலைவனுக்கு விசுவாசமாக இருப்பான் என மதுரையில்…