அமோகமாக நடைபெறும் கள் விற்பனை

அமோகமாக நடைபெறும் கள் விற்பனை: கண்டுகொள்ளாத காவல்துறை

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளில், பனை மரங்களிலிருந்து கள்ளத்தனமாக இறக்கப்படும் கள் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று…