அம்மன் கோவில்களில் தரிசனம்

சொந்த ஊருக்கு வந்த இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் : அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு தரிசனம்!!

கன்னியாகுமரி : வரும் 28 ம்தேதி இஸ்ரோ மேலும் ஒரு விண்கலத்தை விண்ணிற்கு செலுத்த உள்ள நிலையில் இஸ்ரோ இயக்குநர்…