அயோடின் உப்பு

நாம் சாப்பிடும் உப்பில் அயோடின் இருக்க வேண்டுமென்று சொல்வதன் காரணமென்ன?

சுமார் 8000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நம் சமையலறையில் நாம் உப்பு என்ற ஒன்றை பாரம்பரியமாக பயன்படுத்திக்கொண்டே தான் இருக்கிறோம். ஆனால்…