அரசு பள்ளி மாணவி சாதனை

மணல் சிற்ப போட்டியில் தேசிய அளவில் 3வது இடம் : வெற்றி மகுடம் சூட்டிய அரசு பள்ளி மாணவி!!

கோவை : தேசிய அளவிலான மணல் சிற்பம் போட்டியில் கோவை அரசு பள்ளியில் பயிலும் 11ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி…