அரசு மருத்துவமனையில் இருதயம் சார்ந்த சிகிச்சை

அரசு மருத்துவமனையில் இருதயம் சார்ந்த சிகிச்சைகள் சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது: மருத்துவமனை முதல்வர் வனிதா பேட்டி…

திருச்சி: திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அதி நவீன மருத்துவ கருவிகளின் உதவியோடு இருதயம் சார்ந்த சிகிச்சைகள் மிக சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டு…