அரிசி

அரிசிக்கு பதிலாக நம்ம இத கூட சாப்பிடலாம்…. !!!

அரிசி ஒரு பிரதான உணவு மற்றும் உலக மக்கள்தொகையில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்களின் தினசரி உணவின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது. அதன்…