அழகு சாதன கருவி

உங்கள் அழகு சாதன கருவிகளை இப்படி தான் கழுவ வேண்டும்…!!!

நீங்கள் வழக்கமாக மேக்கப்  பயன்படுத்துகிறீர்களா? ஆனால் உங்கள் ஒப்பனை கருவிகளை தவறாமல் கழுவுகிறீர்களா? நம் முகம் மற்றும் தலைமுடியைப் போலவே,…