அவக்கோடா பழம்

மருத்துவ குணம் நிறைந்த அவக்கோடா: ஏற்றுமதி செய்ய முடியாமல் தவிக்கும் கொடை விவசாயிகள்!!

திண்டுக்கல் : கொடைக்கானலில் அவக்கோடா எனப்படும் பட்டர் ப்ரூட் விளைச்சல் இருந்தும் ஏற்றுமதி செய்யமுடியாமல் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். திண்டுக்கல்…