அவசரநிலைப் பிரகடனம்

இந்திரா காந்தியின் அவசரநிலைப் பிரகடனம் மிகப்பெரிய தவறு..! ஒத்துக்கொண்ட ராகுல் காந்தி..!

1975’ஆம் ஆண்டில் தனது பாட்டியும் முன்னாள் இந்திய பிரதமருமான இந்திரா காந்தி விதித்த அவசரநிலை ஒரு தவறான செயல் என்றும், அடுத்த 21 மாதங்களில்…