அவசர கதியில் தரமற்ற சாலை

தரமற்ற சாலை குறித்து மாநகராட்சியிடம் Complaint : புகாரளித்தவரின் வீட்டு முன் சாலையை போடாமல் மிரட்டும் ஒப்பந்ததாரர்..!!

சென்னை : சேலையூரில் சாலை அமைக்கும் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்தவரின் வீட்டிற்கு முன்னால் உள்ள பகுதிக்கு மட்டும்சாலை போடாமல்…