அவினாசிலிங்கம் பல்கலைக்கழகம்

பெண்கள் தங்களுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து தெரிந்து வைத்திருப்பது மிக அவசியம் : கோவையில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி பேச்சு!!

கோவை : பெண்கள் தங்களுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து தெரிந்து வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம் என்று அவினாசிலிங்கம் பல்கலை., பட்டமளிப்பு விழா…