ஆகாயத் தாமரை

உக்கடம் பெரிய குளத்தில் மீண்டும் படரும் ஆகாயத்தாமரை: விரைந்து அகற்ற கோரிக்கை..!!

கோவை: உக்கடம் பெரிய குளத்தில் மீண்டும் ஆகாயத்தாமரை படர் துவங்கியுள்ளது. கோவை மாநகரில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் குளங்களை…