ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு ஆன்-லைனில் நடத்தக் கோரி மாணவிகள் போராட்டம்

ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு ஆன்லைனில் நடத்தக் கோரி மாணவிகள் போராட்டம்

மதுரை: திருமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வாயில் முன்பு , 50க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சிப் (ஆசிரியர்)பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகள்…