ஆட்சியர் அழைப்பு

ஆட்டிசம் பாதித்த ஏழைக் குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு உதவ முன் வாருங்கள் : கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு!!

கோவை: ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளின் ஏழைப் பெற்றோருக்கு உதவுமாறு கோவையில் நடைபெற்ற ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர்…