ஆனி அமாவாசை

ஆனி அமாவாசை: திதி கொடுப்பதற்கு குவிந்த பொதுமக்கள்

திருச்சி: ஆடி அமாவாசையான இன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பதற்காக திருச்சி அம்மா மண்டபத்தில் பொதுமக்கள் திதி கொடுப்பத்தனர். தமிழகத்தில் கொரோனா…