ஆன்லைன் ஓவிய மாரத்தான் உலக சாதனை

சீர்காழியில் நடைபெற்ற ஆன்லைன் ஓவிய மாரத்தான் உலக சாதனை: 812 அடி நீள ஓவியத்திற்கு அங்கிகாரம் வழங்கல்…

நாகப்பட்டினம்: சீர்காழியில் நடைபெற்ற ஆன்லைன் ஓவிய மாரத்தான் உலக சாதனை போட்டியில் 812 அடி நிளம் கொண்ட மாராத்தான் ஓவியம்…