ஆப்கான் அரசின் தலைவர்

ஆப்கான் அரசின் தலைவர், துணைத்தலைவர் அறிவிப்பு

ஆப்கானிஸ்தான்: ஆப்கானிஸ்தானில் அதிகாரத்தை கைப்ற்றிய தலிபான் அரசின் புதிய தலைவராக முகமது ஹசன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் துணைத் தலைவராக அப்துல்…