ஆமை வேகத்தில் சென்ற வாகனங்கள்

பரபரப்பாக காணப்பட்ட பரனூர் சுங்கச்சாவடி!!

செங்கல்பட்டு : செங்கல்பட்டு பரனூர் சுங்கச் சாவடியில் இன்று அதிகாலை முதல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால் வாகனங்கள் ஆமை வேகத்தில்…