ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்

இணையத் தடையையும் மீறி ஒன்று கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்..! மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக வலுக்கும் போராட்டம்..!

மியான்மரில் உள்ள மக்களின் தலைவர் ஆங் சான் சூகியை இராணுவம் சிறை வைக்கப்பட்டதால் மக்களிடையே எழுந்த எதிர்ப்பைத் தடுக்க இணையத் தடை விதிக்கப்பட்டும்,…