ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கூட்டத்தில் புகுந்த கார்…புகைப்படம் எடுக்க நின்றவர்கள் தூக்கி வீசப்பட்ட காட்சிகள்: கேரளாவில் அதிர்ச்சி..!!

கேரளா: மலப்புறத்தில் புகைப்படம் எடுப்பதற்காக சாலையின் நடுவே நின்ற இருவரை கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் ஒன்று மோதி இருவரும் சாலையில்…