ஆற்றில் மாயமான சிறுவர்கள்

காவிரி ஆற்றில் மாயமான சிறுவர்கள்: 2 மாதங்களுக்கு பிறகு எலும்புக்கூடுகள் கிடைத்ததால் பரபரப்பு..!!

திருச்சி: காவிரி ஆற்றில் மாயமான சிறுவர்களின் எலும்புக் கூடுகள் 2 மாதங்களுக்கு பின்னர் கிடைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருச்சி…