ஆளில்லா தாக்குதல் விமானங்கள்

ஆளில்லா தாக்குதல் விமானங்களை இஸ்ரேலிடம் இருந்து வாங்க முடிவு..! பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அதிரடி..?

சீனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளின் நடுவில் இந்திய ராணுவத்தின் தாக்குதல் திறனை அதிகரிக்கும் முயற்சியில், அடுத்த நடவடிக்கையாக பாதுகாப்புப் படைகள் சுமார் 100 ஹெரான்…