ஆளுநர் இல.கணேசன்

மணிப்பூர் மக்கள் மிகவும் தொன்மையானவர்கள்:ஆளுநர் இல.கணேசன் பேட்டி

கும்பகோணம்: மணிப்பூர் மாநில மக்கள் கலையின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர்கள் என்பதால் எனக்கு தஞ்சையில் இருப்பது போலவே தோன்றுகிறது…