ஆளுநர் நல்ல முடிவு எடுப்பார்

7 பேர் விரைவில் விடுதலையாக வாய்ப்பு : அமைச்சர் சிவி சண்முகம்..

விழுப்புரம் : 7 பேர் விடுதலை தொடர்பான விவகாரத்தில் ஆளுநர் நல்ல முடிவை எடுப்பார் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றும் ….