ஆவணங்கள் மாயம்

விஜய் மல்லையா வழக்கின் ஆவணங்கள் மாயம்..! மூன்று ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்ட மனு..! உச்சநீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு..!

விஜய் மல்லையா வழக்கில் ஒரு புதிய திருப்பமாக, உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குடன் தொடர்புடைய ஒரு குறிப்பிட்ட ஆவணம் உச்ச நீதிமன்றக் கோப்புகளில்…