இதயத்தை திருடாதே சீரியல்

அந்த நேரத்தில் தான் சினிமா வாய்ப்புகளை மறுத்தேன்…! இளம் சீரியல் நடிகை ஓப்பன் டாக்..!

என்னதான் சினிமாவில் ஜெயித்து, பெயரெடுத்து, நிலைநாட்டி, மக்கள் மனதில் கொடி நாட்டினாலும், வெள்ளித்திரை நடிகர்களை விட சின்ன திரை நடிகர்கள்,…