இந்தியாவில் இருந்து முதல் விமானம்

இந்தியாவில் இருந்து முதல் விமானம் ஆஸ்திரேலியா சென்றடைந்தது: ஆஸி., விதித்த பயண தடை முடிவு..!!

மெல்போர்ன்: இந்தியாவில் சிக்கித்தவித்த ஆஸ்திரேலியர்களை சொந்த நாட்டில் கொண்டு போய்ச்சேர்ப்பதற்கான முதல் விமானம் ஆஸ்திரேலியா சென்றடைந்தது. இந்தியாவில் கொரோனாவின் 2வது…