இந்தியாவை சீண்டும் சீனா

இந்தியாவை சீண்டும் சீனா: ‘அருணாச்சல் தங்களுடையது என அடாவடி’…!!

பீஜிங்: அருணாச்சல பிரதேசம், எங்களுடைய எல்லைக்குட்பட்டது. அங்கு கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்வதை யாரும் எதிர்க்க முடியாது என சீனா மீண்டும்…