இந்தியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடிப்பு

4 வயதில் இந்திய மாநிலங்களின் பெயர்களை அதிவேகமாக கூறி அசத்தும் சிறுவன்: இந்தியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடிப்பு…

ராணிப்பேட்டை: சிப்காட் பகுதியில் வசித்து வரும் 4 வயது சிறுவன் இந்திய மாநிலங்கள், மாதங்கள், நிறங்கள், பழங்கள், விலங்குகள், பொது…