இந்திய-ஐரோப்பிய ஒன்றிய கூட்டுக் கூட்டம்

இரு தரப்பு உறவில் முக்கியமான தருணம்..! இந்திய-ஐரோப்பிய ஒன்றிய கூட்டுக் கூட்டம் குறித்து வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிக்கை..!

இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றிய உச்சிமாநாட்டை மிகவும் முக்கியமான தருணம் என்று வெளிவிவகார அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த சந்திப்பு இரு தரப்பு உறவுகளில் ஒரு…