இந்திய ஒன்றியம்

பதவியேற்ற புதுச்சேரியின் புதிய அமைச்சரவை.. இந்திய ஒன்றியம் என கூறிய ஆளுநர் : பதவிப்பிரமாணத்தில் நடந்த சுவாரஸ்யம்!!

புதுச்சேரி அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை, அமைச்சர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்….