இந்திய கப்பற்படை

ரூ.43 ஆயிரம் கோடி செலவில் அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் : மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல்

மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் 43 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் 6 அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்களை உள்நாட்டிலேயே…