இந்திய தேர்தல்

தற்போதைய சூழலில் இந்தியாவில் தேர்தல் நடந்தால் யார் வெல்வார்? இந்தியா டுடே கணிப்பு!!

தற்போதை சூழலில் இந்தியாவில் தேர்தல் நடந்தால் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்றும் இந்தியா டுமே நிறுவனம் நடத்திய சர்வே வெளியிடப்பட்டுள்ளது….