இந்திய விமானப்படைத் தலைவர்

இந்தியாவை எதிர்ப்பது சீனாவுக்கு நல்லதல்ல..! இந்திய விமானப்படைத் தலைவர் எச்சரிக்கை..!

சீன எல்லையில் நிலவும் பதட்டத்தின் மத்தியில், இந்திய விமானப்படை (ஐ.ஏ.எஃப்) தலைவர் ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஆர்.கே.எஸ்.பதோரியா இன்று, இந்தியாவுடனான எந்தவொரு…