இந்து மக்கள் கட்சியினர்

கந்த சஷ்டி கவசத்தை இழிவுபடுத்தியதை கண்டித்து இந்து மக்கள் கட்சியினர் வீடுகளில் வேல் பூஜை…

கோவை: கோவையில் கந்த சஷ்டி கவசத்தை இழிவுபடுத்தியதை கண்டித்து, இந்து மக்கள் கட்சியினர் வீடுகளில் வேல் பூஜை செய்யப்பட்டதுடன், கந்த…